Progesteron

Blodprov för att påvisa nivå av progesteron tas oftast för att kontrollera var i löpet en tik befinner sig. Då kan man avgöra optimal dag för parning. Felaktig parningstidpunkt är den vanligaste anledningen att tikar går tomma efter parning.

Vi hjälper dig ta reda på om tiken är i höglöp genom att ta ett blodprov och få ett värde på progesteronet.

Progesteron stiger olika högt mellan olika individer och olika löp. Detta gör att man ibland måste ta om provet flera gånger om det är för lågt. Ett kort löp har oftast också ett kort höglöp medan ett långt löp kan ha ett långt förlöp och även ett långt höglöp. Det finns även tysta löp som är svåra att se när de börjat och var i löpet tiken befinner sig. Att en tik ställer upp sig behöver inte betyda att hon är i höglöp. En del tikar ställer upp sig så fort de börjar löpa.

Vi hjälper er att tolka progesteronnivån och utifrån detta kan vi rekommendera om ni ska para eller vänta och ta om provet efter ett par dagar.

Vi rekommenderar att man tar första progesteronprovet ca. 7–9 dagar in i löpet. Vet du om att tiken har korta löp kan det vara bra att komma tidigare än så för ett första progesteronprov.

Med toppmodern utrustning kan vi oftast lämna progesteronresultat och tolkning redan inom en timme.

Man har också nytta av att känna till progesteron i samband med förlossning. Valpar är ömtåliga när de föds och är känsliga för att födas för tidigt. Om tiken är dräktig med väldigt många foster eller bara ett eller två kan tiken ha svårt att komma igång med förlossningen. När man förlitar sig på parningsdatum kan det slå fel på en hel vecka och det överlever oftast inte valparna.

Är man orolig att inte tiken kommer igång med valpningen, då kan man ta ett progesteronprov för att se om valparna är klara. Man kan då också se med ultraljud om hjärtana slår bra och om valparna mår bra.