Friskvård

 • Vaccinationer smådjur.
 • Vaccinationer häst (efter avtal).
 • Besiktningar och ID-märkningar.
 • HD/AD-röntgen.
 • Ultraljud.
 • Hälsokontroller.
 • Kostrådgivning och viktminskningsprogram.
 • Kastration av tik, hanhund, katt, kanin, iller och marsvin.
 • Tandsanering och extraktioner.

Sjukvård

 • Vi diagnostiserar och behandlar de flesta sjukdomar och tillstånd.
 • Medicinska utredningar.
 • Blodprovsanalyser.
 • Sårskador, öronproblem, klåda, hudutredningar.
 • Röntgendiagnostik (Åmål).
 • Ultraljud (Åmål).
 • Kirurgi: Främmande kropp, hudtumörer, juvertumörer, pyometra, kejsarsnitt m.m.
 • Mycket komplicerade fall remitterar vi till lämplig klinik eller djursjukhus i regionen.
 • Är du osäker på ditt djurs hälsa kan vi med en allmänklinisk undersökning och anpassad provtagning ta reda på djurets hälsotillstånd.